Uitnodiging HONK – STAP – SPRONG

de-alliantie   gastvrij oost

Presentatie en Dialoog 2 over het ontwerp voor het wooncomplex voor jonge nieuwkomers en Amsterdammers aan de van Lohuizenlaan

Donderdagavond 22 september organiseert De Alliantie in samenwerking met Gastvrij Oost een 2de bijeenkomst over het wooncomplex dat de Alliantie medio 2017 aan de van Lohuizenlaan realiseert. Het gebouw is bestemd voor ongeveer 100 jonge nieuwkomers en Amsterdammers, voor een periode van 10 jaar.

Ambitie voor het complex is dat jonge bewoners van binnen en buiten de buurt, met en zonder vluchtachtergrond, hier prettig kunnen samenleven en een goede start kunnen maken in de stad.

De bijeenkomst is een vervolg op de lunchbijeenkomst die op 7 juli werd georganiseerd. We bespraken toen de uitgangspunten die van belang zijn om dit project tot een succes te maken. Zelfbeheer, ontmoetingsruimte, groen en uitstraling van het gebouw en daarnaast gebruik van kracht en kennis uit de buurt zijn belangrijke pijlers.

De bijeenkomst van 22 september gaat specifiek over het gebouw; de architect van de Alliantie zal dan het ontwerp presenteren. Hierin zijn zoveel mogelijk de eerder genoemde aandachtspunten meegenomen. Het betreft modulaire bouw, voor een deel liggen onderdelen van het gebouw vast, maar er zijn ook onderdelen die nog verder ingevuld kunnen worden. We voeren dan ook graag het gesprek of het gebouw aansluit bij eerder genoemde uitgangspunten. Ook zijn wij benieuwd naar jullie ideeën (zowel vanuit de hoek van de toekomstige bewoners als van de omwonenden en buurtbewoners) over het gebruik van het gebouw.

De Alliantie destilleert uit het gesprek graag een aantal inzichten die nog kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het gebouw.

Programma

19.15 uur
Inloop

19.30 uur
Welkom en toelichting programma door Ramon Schleijpen (gespreksleider); Inleiding over de achtergrond en uitgangspunten van het project door Hillechien Meijer (gebiedsontwikkelaar van De Alliantie)

19.45 uur
Presentatie van ontwerp van het gebouw door Marcel Steeghs (SVP architectuur en stedenbouw)

20.15 uur
Plenaire gesprek: In hoeverre herkennen we de aandachtspunten van de lunchbijeenkomst in juli in het ontwerp? Welke afwegingen zijn gemaakt? Welke keuzes kunnen nog gemaakt? Wat kunnen we vanuit het perspectief van jongeren, vluchtelingen, de buurt, nog meegeven voor het ontwerp, en voor het gebruik straks?

20.45 uur
Afsluiting plenair gedeelte

20.50 uur
Tafelgesprekken met de volgende onderwerpen; ontmoetingsruimte, aanzien van het gebouw, Buitenruimte, binnenruimte (wonen in het gebouw)

21.30 uur
Afsluiting, korte terug koppeling

Locatie
buurthuis Archipel, Makassarplein 1

Genodigden / deelnemers

 • Uit de buurt: Leon Paquay (Architectenbuurt), Truus Ophuysen, Meta de Vries (Buurt coöperatie OHG), Simcha de Haan (Broedplaats Fenix); Omwonenden: Ellen Wijnant, Dhr W.M.C. Perridon, J.R. Breeuwer, Jose van Spaandonk, Adrie Barnhard, Walter Russ
 • Jongeren Oost: Reoduane Amine (Jongerenplatform) en Sophia Bench Tastebeforeyouwaste)
 • HOOST Mauritskade: Odai Alkrede en Mohamed Amre Youkhdar
 • BOOST Ringdijk: Nasim Alhomsi en Kinan Mohamed
 • Jongeren Riekerhaven: Isabel Mooij en Mostafa Ezzi
 • Meevaart Ontwikkelgroep (Indische Buurt): Firoez Azarhoosh
 • Gastvrij Oost: Loes Leatemia en Ramon Schleijpen (gespreksleider)
 • De Alliantie: Maaike Hiemstra en Hillechien Meijer(gastvrouw), Ed Willems, Marcel Steeghs
 • Stadsdeel Oost: Joost Luirink, Brenda Hunt
 • Gemeente Amsterdam: Mandy de Vree
 • Blije buren

Contact
We horen graag of je er bij kunt zijn.

Bijlagen