Ontmoeting 28 februari 2015

Hallo allemaal, buren, buurtbewoners, betrokkenen, bezoekers en andere belangstellenden.

Vanaf het begin dit jaar, 13 januari 2015 zijn wij bezig geweest met het KORT GEDING waarin het “GVB” het huisje terug eiste van stichting “Blije Buren”. Uiteindelijk heeft de rechter uitspraak gedaan afgelopen vrijdag 20 februari 2015.

bb-uitnodigingZij is gekomen tot de beslissing en heeft bepaald dat vijf dagen na betekening van het vonnis, de ruimte aan de Th.K.van Lohuizenlaan 3, die gebruikt word als onze voorziening “Geschenk van Boven” moet zijn verlaten en de sleutels daarna dienen te worden afgegeven aan de eigenaar. Wanneer dit niet gebeurd op eigen kracht, dan kan het GVB hiervoor gebruik maken van de sterke arm.

Het vonnis is nog niet betekend (aan ons afgegeven), maar kunnen wij vandaag of daarna verwachten dat dit zal gebeuren.

Zaterdag vanaf 15.00u. is iedereen uitgenodigd om te vieren dat wij in deze ruimte van het GVB, elkaar hebben leren kennen en met elkander hebben leren omgaan op een wijze die wij allen op ieders eigen wijze kunnen waarderen en kunnen zien als een manier die men omschrijft als participatie( deelname), en welke in deze voorheen achtergestelde buurt, ervoor heeft gezorgd dat wij met en voor elkaar hebben leren zorgen en begrip hebben opgebracht voor elkaars wensen, behoeften en moeilijkheden, die te maken hebben met het leven en overleven in het dagelijks bestaan.

Wij vragen iedereen een hapje of drankje mee te nemen of iets lekkers te maken van de producten die wij dagelijks aanbieden en samen te komen uit dankbaarheid voor elkaars aanwezigheid en unieke persoonlijkheid, maar ook uit waardering voor het GVB, zonder wiens ruimte en het gebruik daarvan door ons, dit nooit mogelijk was geweest, om te ontwikkelen tot een voorbeeld hoe het kan en zoals het is bedoeld als participatie project.

Neem naast een positieve houding en wat lekkers, ook iets mee om te zeggen of te zingen of te vertellen wat en waarom dit voor jou zo bijzonder was en waarom je zou willen dat dit bleef of ergens in de buurt weer zou moeten zijn.

Wij, het bestuur, willen namens de medewerkers en alle bezoekers van deze voorziening, maar ook namens alle betrokkenen en belangstellenden iedereen bedanken van de bestuurscommissie en overige medewerkers van stadsdeel oost voor hun steun in advies en begeleiding dit mogelijk te maken en te houden en wensen allen een blije toekomst.

Francesca Emma & Peter Gualterus

10613067_932723263410626_8052579666515259419_n