Project Groep Holland & Blije Buren

Hallo  allemaal,

Allereerst nog hartelijk bedankt voor  alles, wat een ieder los van elkaar of juist op een bepaalde manier samen met een ander, heeft of hebben bijgedragen aan het initiatief als participatie-project “Geschenk van Boven”, het voortbestaan , plaatsing en de ontwikkeling van deze voorziening, op de hoek bij de rotonde Cruquiusweg, hoek Th. van Lohuizenlaan, als Buurtservicecentrum “Blije Buren”.  Ik, Peter Gualterus, ben oprichter van de stichting Blije Buren, samen met Francesca Emma, waarmee de aanpak, opzet en werkwijze is ontwikkeld en heeft geleid tot een concept, welke het bestaan van de mens die leeft in onvrijwillige eenzaamheid en deze heeft weten te bestrijden, op een dusdanige wijze, welke effectief bijdraagt aan het bevorderen van de door ons beoogde saamhorigheid. Het betreft hier niet alleen de mens die een bestaan leid in eenzaamheid, maar hier kan ook de eenzaamheid betrokken worden op een gehele buurt, zoals de Architecten-buurt, die achtergesteld was in het aanbod van sociaal-maatschappelijke voorzieningen, en daarin eenzaam was ten opzichte van de gehele stad Amsterdam.   Wij hebben een concept ontwikkeld die het uitbannen van eenzaamheid binnen bereik brengt van iedereen, en hen daarmee helpt om zelf bij te dragen aan de oplossing. Hiermee ondersteunen wij verschillende personen en groepen met de uitwerking, opzet en ontwikkeling, voortzetting of uitbreiding van hun idee of initiatief, en bij sommigen hebben dit al geleid tot een voorziening, instelling , organisatie of bedrijf, zowel in het oostelijk handels gebied, Indische buurt, en  elders. Wij  werken hiermee  samen met  Project Groep Holland, Voedsel Organisatie Centrum naast vele anderen in het stadsdeel oost , maar ook met andere stadsdelen van Amsterdam en zijn wij  tevens betrokken bij adviezen en begeleiding op verschillende plekken door heel Nederland.

Daarnaast helpen wij  hiermee de gemeenschappelijke overeenkomsten te versterken en en de onderlinge verschillen te doen begrijpen. Het is gebleken dat ons aanbod, als ook de wijze van aanpak, uniek van aard zijn en daarmee gehoor vinden bij de vele culturen van allerlei bevolkingsgroepen en vertegenwoordigers, afkomstig uit verschillende landen.   Meer bijzonder is dat onze voorziening zich kenmerkt door bezoekers , die uit alle lagen van de bevolking  voortkomen , hiervan gebruik maken en  daarmee bijdragen aan de  bevordering van de saamhorigheid.  Ons advies, steun en begeleiding is erop gericht, door het bieden van kennis, werkzaamheden, taken en handelingen, een ieder bewust te maken van hun persoonlijke kwaliteiten en deze te leren ervaren en te gebruiken, op een zo groot mogelijke zelfstandige en onafhankelijke manier,   om hiermee tevens de benodigde  optimale vrijheid te bereiken , voor een natuurlijke balans van lichaam en geest en   het algemeen  streven naar welzijn en geluk.

Wij willen onze visie en beleid aan bieden om dienstbaar te zijn met het verlenen van hulp bij het op gang brengen van een samenwerking met  anderen , binnen een mogelijkheid tot gebruik van een locatie, om de  algemeen verlangde  cohesie tussen buren, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers op gang te brengen te behouden en uit te breiden, het aanbieden daarvan, a an de voormalige vluchtelingen,  waarvan  in het bijzonder de statushouders, als de groep “nieuwe Amsterdammers”, en hen  daar in  te betrekken en  hen   daarmee laat kennismaken met  deze  manier van benadering,  de omgang en het vrijgevige karakter  door middel  van het  gebruik met deze  mogelijkheden,  om hen  daarmee  te kunnen  laten zien en voelen dat hun wensen , behoeften en dromen , bijzonder en de moeite waard  zijn, en na te streven  dat  ontwikkeling in het verlangen naar een toekomst met minder, of zelfs zonder zorgen, mogelijk is en op die manier kunnen laten merken, dat er manieren zijn om samen te kunnen zijn om samen te werken , aan  het benodigde vertrouwen  als basis  samen te leven, hoop geeft voor een toekomst van welzijn en geluk, door een eigen bepalende rol en persoonlijke invloed daarop, en bewustwording van  de  eigen bijdrage daaraan.