PERSBERICHT

Succesvol participatie project dreigt te worden afgebroken.

Bestuur Stadsdeel Oost komt toezegging steun participatieproject niet na, ontruiming dreigt.

Het Gemeente Vervoer Bedrijf heeft een dagvaarding uitgebracht om a.s. Dinsdag, 13 Januari 2015, om 15.45 u. middels een kort geding ontruiming te vorderen van het Buurtservice centrum, welke sinds april 2014 gevestigd is op de Th. K. van Lohuizenlaan 3, 1019 CD, A’dam.

Deze voorziening van stichting Blije Buren is namelijk gevestigd in een voormalig wachthuisje voor personeel van het GVB, die niet meer werd gebruikt als zodanig, sinds 12-12-‘12.

Na ruim 14 maanden leegstand was het huisje vrij toegankelijk geworden door een poging tot inbraak c.q. kraak actie, en
na een melding daarvan bij de politie en het niet verschijnen van hen ondanks hun toezegging daartoe, werd na vijf uur wachten, besloten door de buurtbewoners het huisje zelf te beschermen tegen kraak of inbraak, te bewaken dat er niet nog meer zou worden vernield en te beheren om te gebruiken voor buurtactiviteiten .

De bestuurscommissie heeft dit project als participatieproject gekenmerkt en vanuit de politiek steun toegezegd. Uiteindelijk is dit gehonoreerd met subsidie voor “Zorg in de Buurt”.

GVB zegt geen rol of taak te hebben in de bevordering van de buurtcohesie.

“De klassieke verzorgingstaat moet plaats maken voor een participatie samenleving”, zo zei Koning Willem Alexander in zijn eerste troonrede.

Het bestuur van het stadsdeel Oost zegde toe er alles aan te zullen doen dit participatieproject te behouden.

Uitzending terugluisteren

In november 2014 vertelde bestuurscommissielid van D’66 Thomas van Egmond nog in een artikel in “Dwars door de buurt” dat er door de Bestuurscommissie word gebrainstormd over mogelijke aankoop van het huisje.
Als er nu niets gebeurt vanuit de gemeente dreigt de rechter a.s. dinsdag de ontruiming van het GVB-huisje uit te spreken.

Voor meer info:
stichtingblijeburen@gmail.com