PERSBERICHT

Vanochtend is er een gesprek geweest met een weldoener.
Deze heeft aangegeven het GVB te hebben benaderd om een
afspraak te maken, teneinde onderhandelingen te starten, met
het doel de voorziening “Geschenk van Boven” , in de voormalige
eindhalte van buslijn 22, voor de buurt en haar buurtbewoners te kunnen
behouden. d.m.v. aankoop.