02 Okt

Project Groep Holland & Blije Buren

blije buren 2

Hallo  allemaal,

Allereerst nog hartelijk bedankt voor  alles, wat een ieder los van elkaar of juist op een bepaalde manier samen met een ander, heeft of hebben bijgedragen aan het initiatief als participatie-project “Geschenk van Boven”, het voortbestaan , plaatsing en de ontwikkeling van deze voorziening, op de hoek bij de rotonde Cruquiusweg, hoek Th. van Lohuizenlaan, als Buurtservicecentrum “Blije Buren”.  Read More

17 Sep

Uitnodiging HONK – STAP – SPRONG

gastvrij oost

de-alliantie   gastvrij oost

Presentatie en Dialoog 2 over het ontwerp voor het wooncomplex voor jonge nieuwkomers en Amsterdammers aan de van Lohuizenlaan

Donderdagavond 22 september organiseert De Alliantie in samenwerking met Gastvrij Oost een 2de bijeenkomst over het wooncomplex dat de Alliantie medio 2017 aan de van Lohuizenlaan realiseert. Het gebouw is bestemd voor ongeveer 100 jonge nieuwkomers en Amsterdammers, voor een periode van 10 jaar.

Ambitie voor het complex is dat jonge bewoners van binnen en buiten de buurt, met en zonder vluchtachtergrond, hier prettig kunnen samenleven en een goede start kunnen maken in de stad.

De bijeenkomst is een vervolg op de lunchbijeenkomst die op 7 juli werd georganiseerd. We bespraken toen de uitgangspunten die van belang zijn om dit project tot een succes te maken. Zelfbeheer, ontmoetingsruimte, groen en uitstraling van het gebouw en daarnaast gebruik van kracht en kennis uit de buurt zijn belangrijke pijlers.

De bijeenkomst van 22 september gaat specifiek over het gebouw; de architect van de Alliantie zal dan het ontwerp presenteren. Hierin zijn zoveel mogelijk de eerder genoemde aandachtspunten meegenomen. Het betreft modulaire bouw, voor een deel liggen onderdelen van het gebouw vast, maar er zijn ook onderdelen die nog verder ingevuld kunnen worden. We voeren dan ook graag het gesprek of het gebouw aansluit bij eerder genoemde uitgangspunten. Ook zijn wij benieuwd naar jullie ideeën (zowel vanuit de hoek van de toekomstige bewoners als van de omwonenden en buurtbewoners) over het gebruik van het gebouw.

De Alliantie destilleert uit het gesprek graag een aantal inzichten die nog kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het gebouw.

Programma

19.15 uur
Inloop

19.30 uur
Welkom en toelichting programma door Ramon Schleijpen (gespreksleider); Inleiding over de achtergrond en uitgangspunten van het project door Hillechien Meijer (gebiedsontwikkelaar van De Alliantie)

19.45 uur
Presentatie van ontwerp van het gebouw door Marcel Steeghs (SVP architectuur en stedenbouw)

20.15 uur
Plenaire gesprek: In hoeverre herkennen we de aandachtspunten van de lunchbijeenkomst in juli in het ontwerp? Welke afwegingen zijn gemaakt? Welke keuzes kunnen nog gemaakt? Wat kunnen we vanuit het perspectief van jongeren, vluchtelingen, de buurt, nog meegeven voor het ontwerp, en voor het gebruik straks?

20.45 uur
Afsluiting plenair gedeelte

20.50 uur
Tafelgesprekken met de volgende onderwerpen; ontmoetingsruimte, aanzien van het gebouw, Buitenruimte, binnenruimte (wonen in het gebouw)

21.30 uur
Afsluiting, korte terug koppeling

Locatie
buurthuis Archipel, Makassarplein 1

Genodigden / deelnemers

 • Uit de buurt: Leon Paquay (Architectenbuurt), Truus Ophuysen, Meta de Vries (Buurt coöperatie OHG), Simcha de Haan (Broedplaats Fenix); Omwonenden: Ellen Wijnant, Dhr W.M.C. Perridon, J.R. Breeuwer, Jose van Spaandonk, Adrie Barnhard, Walter Russ
 • Jongeren Oost: Reoduane Amine (Jongerenplatform) en Sophia Bench Tastebeforeyouwaste)
 • HOOST Mauritskade: Odai Alkrede en Mohamed Amre Youkhdar
 • BOOST Ringdijk: Nasim Alhomsi en Kinan Mohamed
 • Jongeren Riekerhaven: Isabel Mooij en Mostafa Ezzi
 • Meevaart Ontwikkelgroep (Indische Buurt): Firoez Azarhoosh
 • Gastvrij Oost: Loes Leatemia en Ramon Schleijpen (gespreksleider)
 • De Alliantie: Maaike Hiemstra en Hillechien Meijer(gastvrouw), Ed Willems, Marcel Steeghs
 • Stadsdeel Oost: Joost Luirink, Brenda Hunt
 • Gemeente Amsterdam: Mandy de Vree
 • Blije buren

Contact
We horen graag of je er bij kunt zijn.

Bijlagen

 

22 Dec

Portocabins mogen blijven

stadsdeelkantoor

De twee portacabins van de stichting Blije Buren mogen maximaal anderhalf jaar blijven staan op de hoek Cruquiusweg en de Van Lohuizenlaan. De stichting gaat de portacabins, die momenteel worden opgeknapt, gebruiken voor maatschappelijke activiteiten. Er zijn strikte afspraken gemaakt over het gebruik van het veldje, de plaatsing van spullen rondom de portacabins en de uitstraling.

Bron: oost-online.nl

21 Sep

Portocabins? Geef je mening!

nieuwe portocabin

Warm, droog en blij de winter door

Stichting Blije Buren heeft sinds 2 september twee portocabins op de hoek Van Lohuizenlaan en de Cruqiusweg. Bij het Stadsdeel is bekend dat er in de Architectenbuurt veel behoefte is aan een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en dingen samen kunnen doen. Ook hebben ze gezien dat de stichting in de afgelopen anderhalf jaar veel waardevolle initiatieven heeft gestart of mogelijk gemaakt. Wij waren daarom al in gesprek met het Stadsdeel om onze activiteiten in de buurt voort te zetten.

We vinden het belangrijk om te horen wat bewoners en ondernemers in de buurt vinden van de portocabins. Geef je mening via e-mail of per telefoon door aan Stepahny van Veen, Stephany.Veen@amsterdam.nl / 06 3013 6047.

11 Mrt

BIED RUIMTE AAN BEWONERSINITIATIEF ARCHITECTENBUURT

sam_0108

De SP wil dat het stadsdeel het bewonersinitiatief nabij de Architectenbuurt ondersteunt en zich inzet voor onderdak. Het GVB-huisje waarin de bewonersgroep nu buurtactiviteiten organiseert dreigt binnenkort ontruimd te worden. Duo-commissielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: ‘In een tijd waarin vele politieke partijen de
mond vol hebben van bewonersparticipatie, initiatieven van onderaf en zelfredzaamheid, kan het stadsdeel hier de daad bij het woord voegen.’

Lees het hele artikel op amsterdam.sp.nl