ANBI

Stichting Blije Buren heeft sinds eind 2019 de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Volgens de anbi-regels publiceren we op deze pagina de volgende gegevens:

Doelstelling:

  • Het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van het contact tussen mensen onderling.
  • Het creëren van voorzieningen en het aanbieden van ruimten teneinde middelen, mogelijkheden, ondersteuning en begeleiding te bieden aan omwonenden, voorbijgangers en bezoekers van die voorzieningen en ruimten om – in het algemeen – hun eigen zelfstandigheid te vergroten en – meer in het bijzonder – hun onafhankelijke dienstbaarheid met het helpen van anderen te bevorderen.
  • Het bevorderen van contacten tussen mensen onderling, ook wanneer het contact met een persoon, als vertegenwoordiger van een instelling of voorziening te maken heeft;
  • Het bevorderen van samenwerking tussen maatschappelijke instellingen door het begeleiden van medewerkers in het leggen van contacten en het onderhouden daarvan.

De stichting krijgt haar inkomsten uit subsidies van de gemeente Amsterdam, fondswerving en donaties van particulieren. Het beleidsplan 2021 vindt u hier.

De stichting heeft geen vermogen.

 

Bestuur

  • Voorzitter : Hoeboer, Peter Gualterus
  • Secretaris : Oeloff, Margaretha
  • Penningmeester : El Mesnaui, Latifa

Alle bestuursleden zijn statutair opgenomen en geregistreerd in het KvK register. We verwijzen u graag naar de statuten van de stichting voor meer details.

De bestuursleden van stichting Blije Buren zijn onbezoldigd (krijgen dus geen inkomsten van de stichting), in het beleidsplan vind je meer informatie.

Blije Buren is een vrijwilligersorganisatie. Niemand ontvangt loon. Bestuursleden doen deze taak dienstbaar en behulpzaam. Incidenteel wordt een bijdrage toegekend voor reis- of onkosten vergoed.

Hier vindt u de staat van baten en lasten

In het beleidsplan vindt u ook een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en hier vindt u ook de activiteiten gedaan in 2020.

RSIN

Ons RSIN (fiscaal nummer) is: 8227.55.518

BANKREKENINGNUMMER

IBAN NL36ABNA0590027050

T.n.v. Project Groep Holland
 
Beschrijving bij de overboeking: t.b.v. Stichting Blije Buren
 

KVK

 
KvK-nummer: 50453424

Bezoekadres

Louwesweg 6

1066 EC Amsterdam

Telefoonnummer

0685854442

E-mailadres

info@blijeburen.nl

Links