ANBI

Stichting Blije Buren is bezig met het aanvragen van de ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Volgens de anbi-regels publiceren we op deze pagina de volgende gegevens:

Bestuur

  • Voorzitter: dhr. Peter Hoeboer
  • Penningmeester: mevr. Francisca Gebhardt
  • Secretaris: mevr. Margaretha Oeloff

Alle bestuursleden zijn statutair opgenomen en geregistreerd in het KvK register. We verwijzen u graag naar de statuten van de stichting voor meer details.

De bestuursleden van stichting Blije Buren zijn onbezoldigd (krijgen dus geen inkomsten van de stichting), in het beleidsplan vind je meer informatie.

RSIN

Ons RSIN (fiscaal nummer) is: 8 2 2 7 5 5 5 1 8

Download hier het beleidsplan 2019-2022