Over Blije Buren

Over Blije Buren

Blije Buren is ontstaan uit verschillende initiatieven, zoals Sea of Love (S.O.L.) en  Villa J.C. Initiatieven met als doel andere mensen – belangeloos –  te ondersteunen en (als gevolg daarvan) uit hun isolement te halen. Door de verschillen te begrijpen en de overeenkomsten te versterken komen mensen nader tot elkaar en worden zij… Blije Buren!

De Stichting Blije Buren is opgericht op 25 juli 2010 en verzorgt activiteiten als:

 • Ouderenhulp
 • Integratieprojecten
 • Begeleid wonen project
 • Stagebegeleiding
 • Yoga
 • Muziekles voor kinderen (door OPAH)
 • Computerlessen
 • Poëzieavond (met Gerdi)
 • Verjaardagspartijtjes en schoolreünies
 • Foto-expositie (John Lennon)
 • Filmavonden
 • Toneelvoorstellingen en stand-up
 • Kookclubs
 • Zang- en dansavonden
 • Recyclingprojecten
 • Klussenproject
 • Videoproject o.l.v.Shahin, etc.
 • Hulp bij verhuizingen

Museumproject Ruysdael

Het project RUYSDAEL bood een podium aan kunstenaars als:

Voor giften, donaties of vrijwillige bijdragen:
NL69 RABO 0137 7908 05

Kamer van Koophandel: 504 534 24

blije buren"Sea of Love (S.O.L.) richtte op zich het bieden van werkervaringsplekken, het aan het werk helpen of dagbesteding van langdurig werklozen. “Villa J.C.” was een ruimte waar mensen elkaar konden ontmoeten. Er vonden allerlei activiteiten plaats voor bezoekers van verschillende leeftijden, jongens en meisjes, vrouwen en mannen. Men kwam voor ontspanning, een bezigheid, een leer- of werkervaringsplek of een gezamenlijke maaltijden met buren en buurtbewoners. “Licht in de Duisternis” was een expositie die mensen leerde bewust te worden van de bewegelijkheid en verandering die invloeden van bijvoorbeeld licht op een voorwerp teweeg kan brengen, als een proces welke ook te vergelijken is met iedere situatie. Deze initiatieven zijn voortgekomen uit het willen zorgen voor-, helpen met-, en bewustwording van mensen van de invloed die een ieder kan hebben op een ander door dienstbaar te zijn. Ervaringen gedurende ieders leven van de individuele leden van de initiatiefgroep, maar ook met de opzet van deze verschillende projecten bleek het geen overbodige luxe te zijn, om te streven naar persoonlijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid, gezien de gevolgen die dergelijke initiatieven kunnen hebben op een persoonlijke situatie, zowel financieel als materieel, en een isolerende werking kunnen veroorzaken bij de initiatiefnemer en hierdoor tot negatieve gevolgen kunnen leiden voor het initiatief of de opzet van een project kunnen blokkeren of de voortgang in bepaalde mate zelfs kunnen stagneren. Dit heeft doen besluiten dat er een rechtspersoon moest komen in de vorm van een stichting om de initiatiefnemers en het genomen initiatief zou gaan beschermen en dit soort gevolgen zou kunnen voorkomen.

- Peter Gualterus

*De naam voor de stichting is voortgekomen uit de initialen (B.B.) van degene die het bevorderen van saamhorigheid als doel op zich had gesteld, en de straat waar dit is begonnen, de Biesboschstraat(de BB).